Werkgroep Ontwikkeling Stadscentrum

In de werkgroep Ontwikkeling Stadscentrum overleggen ondernemers periodiek met de gemeente over de versterking van het winkelaanbod en de invulling van leegstaande panden in het centrum van Hoogeveen. De leegstand wordt periodiek in kaart gebracht en acties worden afgesproken hoe in samenwerking met vastgoedeigenaren tot invulling gekomen kan worden. De centrummanager zit de werkgroep voor. In de werkgroep hebben de volgende ondernemers zitting:

Christian Kalf Patent Woman
Rob Tolman gemeente Hoogeveen
Piet Baard eigenaar diverse panden
Gert Bolkestein gemeente Hoogeveen
Leo Hoksbergen centrummanager
Kees Raven voorzitter CM
Niels Jansen Rabobank
Marloes van Drie Bouwfonds 
John Harold Smit Winkelhart
 

 

Websitebouw en ontwerp: G design All Rights Reserved.Postbus 178 7900AD Hoogeveen